Skip to content
Informacja Prasowa

PORR Generalnym Wykonawcą remontu dwóch przystanków SKM w Trójmieście

Warszawa, 14.08.2023 – Po prawie trzech miesiącach od otwarcia ofert doszło do podpisania umów na modernizację przystanków SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski i SKM Gdańsk Stocznia. PORR złożył najlepszą ofertę na realizację dwóch zadań w formule zaprojektuj i wybuduj. Czas realizacji to dwa lata od dnia podpisania umów, przy czym w ciągu 10 miesięcy ma być gotowa dokumentacja projektowa. Łączna wartość obydwu projektów to 21.292,000 PLN netto.

Podpisanie umowy na remont przystanków SKM w Trójmieście, od lewej do prawej: Maciej Lignowski, Prezes Zarządu w PKP SKM Trójmiasto, Andrzej Wach, Pełnomocnik Zarządu PORR S.A., Arkadiusz Zajdziński, Dyrektor Operacyjny Regionu PORR S.A. © PORR

 

Przystanki  po remoncie mają być nie tylko ładniejsze, ale też wygodniejsze dla pasażerów. Zakres ich modernizacji będzie bardzo szeroki i obejmie nie tylko perony, ale także przylegające tory wraz z wiszącą nad nimi siecią trakcyjną. Najważniejszymi elementami obydwu zadań inwestycyjnych będzie przebudowa peronów dwukrawędziowych, budowa szybów windowych wraz z dźwigami, w zakresie torów wymiana szyn, uzupełnienie podsypki i elementów przytwierdzeń, natomiast w zakresie sieci trakcyjnych będzie to wymiana konstrukcji wsporczych i podwieszeń.

W ramach modernizacji SKM Gdańsk Stocznia dwie istniejące wiaty peronowe zostaną poddane konserwacji oraz  powstanie jedna dodatkowa. Na przystanku SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski ​ najpierw przeprowadzona zostanie rozbiórka istniejących zadaszeń peronu, a następnie w ich miejsce zostaną zbudowane dwie nowe, pełnowymiarowe wiaty peronowe. Obydwa przystanki zyskają też nową, małą architekturę.

- Cieszymy się z faktu powierzenia nam realizacji tych dwóch modernizacji – powiedział Siegfried Weindok, Członek Zarządu PORR S.A. - Co ważne, to nie tylko nasze dwie pierwsze inwestycje kolejowe w Trójmieście, ale też dla nowego Zamawiającego<s>,</s> jakim jest PKP SKM. Liczymy, że to początek udanej współpracy, która pozwoli pokazać nasz potencjał wykonawczy oraz wysokie standardy w zakresie realizacji.

Na przeprowadzenie obydwu zdań przeznaczono 24 miesiące. Dokumentacja projektowa – wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy. Efektem będzie nowa jakość infrastruktury, która zachęci pasażerów do wyboru ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. 

Fakty i liczby w pigułce

Rodzaj projektu: Modernizacja przystanków osobowych SKM Gdańsk Stocznia oraz SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski
Zakres prac: Projektuj & Buduj
Zamawiający: PKP SKM w Trójmieście  
Wykonawca: PORR S.A.
Wartość projektu: 21 mln PLN netto
Termin wykonania: Sierpień 2025
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.