Skip to content
Informacja Prasowa

PORR przebuduje dwa odcinki DK91

Warszawa, 25.07.2023 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała PORR S.A. na wykonawcę przebudowy dwóch odcinków drogi krajowej nr 91 o łącznej długości 9 kilometrów. W północnej części DK91 przebudowany zostanie odcinek Częstochowa - Nowa Wieś o długości ok. 4,6 km, a w środkowej odcinek Siedlec Duży - Koziegłowy o długości ok. 4,4 km. Oba zadania o łącznej wartości 176 milionów złotych zostaną zrealizowane do końca listopada 2024 roku.

Uroczyste podpisanie umowy na przebudowę DK91, od lewej do prawej: Jarosław Wieczorek, Wojewoda Województwa Śląskiego, Aleksander Mostowski, Kierownik Ekonomiczny Regionu Polska Południowa PORR S.A., Marek Niełacny, p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach © PORR

Siedlec Duży – Koziegłowy

Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę trzech skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych na długości prawie 400 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości ponad 4 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości ponad 800 m oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.  

Częstochowa – Nowa Wieś

Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy powiatu Częstochowskiego i gminy Poczesna, a jej koniec około na wysokości stacji paliw w Nowej Wsi. Inwestycja obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę dwunastu skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych o długości prawie 700 m, budowę i przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia drogowego na długości około 1,5 km, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wyposażenia drogi krajowej w urządzenia BRD m.in.: bariery energochłonne, wygrodzenia dla pieszych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych na długości około 2,5 km oraz cichą nawierzchnię typu BBTM), przebudowę przepustów drogowych, budowę kanału technologicznego.  

Fakty i liczby w pigułce

Rodzaj projektu: Przebudowa DK91 na odcinkach Siedlec Duży – Koziegłowy oraz Częstochowa – Nowa Wieś
Zakres prac: Buduj
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  
Wykonawca: PORR S.A.
Wartość projektu: 176 mln PLN 
Termin wykonania: Listopad 2024
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.