Skip to content
Informacja Prasowa

PORR wykona II linię zabudowy ITPOE dla PGE Energia Ciepła

Warszawa, 1.06.2022 - Oferta konsorcjum PORR S.A. i Termomeccanica Ecologia została uznana za najkorzystniejszą w publicznym postępowaniu przetargowym PGE Energia Ciepła S.A. Konsorcjum wykona zabudowę II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku rzeszowskiej elektrociepłowni. Nowa linia będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii przetwarzania, oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. 

Aktualna wydajność pierwszej linii technologicznej ITPOE wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie. Po zakończeniu inwestycji rzeszowska instalacja będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. 

Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi.

„Z pełnym zaangażowaniem przystępujemy do realizacji zadania powierzonego nam przez PGE Energia Ciepła. Cieszy nas, że doświadczenie zdobyte w obszarze budownictwa przemysłowego będziemy mogli wykorzystać przy projekcie, który ma wspierać transformację ciepłownictwa i zmianę aktywów wytwórczych na te niskoemisyjne”, powiedział Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A.

 

Fakty i liczby w pigułce:

Typ projektu: Zabudowa II linii technologicznej w ITPOE w Rzeszowie
Zakres prac: Projektuj & Buduj 
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Wykonawca: PORR S.A. (lider), Termomeccanica Ecologia
Wartość kontraktu: 362,4 mln zł netto
Termin wykonania: IV kwartał 2024 roku

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.