Skip to content
Informacja Prasowa

PORR wykonawcą biurowca PSE

Warszawa, 12.08.2022 - Konsorcjum PORR S.A. i FAST Group podpisało z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę na budowę biurowca spółki w Radomiu. Kontrakt przewiduje budowę obiektu złożonego z dwóch budynków biurowo-administracyjnych oraz części technicznej, a także zagospodarowanie terenu. Komplet prac budowlanych wykona PORR, natomiast FAST Group będzie odpowiadać za realizację infrastruktury serwerowni. Pełen zakres prac objętych umową zostanie wykonany w ciągu 24 miesięcy. Wartość kontraktu to około 570 milionów złotych.

Od lewej do prawej: Jakub Kozera (Wiceprezes Zarządu PSE), Eryk Kłossowski (Prezes Zarządu PSE), Piotr Kledzik (Prezes Zarządu PORR S.A.), Dariusz Wietrzyński, Członek Zarządu PORR S.A. © PORR

© PORR

Na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych zbudowane zostaną dwa trzykondygnacyjne budynki łączące funkcje biurowo-administracyjne o łącznej kubaturze niemal 158 tysięcy m. kw. Przylegać do nich będzie część techniczna, związana z zarządzaniem okręgową dyspozycją elektroenergetyczną. Część biurowo-administracyjną z budynkiem technicznym będzie łączyć jednokondygnacyjna część podziemna. Na terenie siedziby PSE zlokalizowane będą również lądowisko dla helikopterów oraz budynki pomocnicze. Kontrakt obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Biurowiec został zaprojektowany jako obiekt przyjazny środowisku. Obiekt umożliwi zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną oraz wodę.

Prace budowalne rozpoczęły się niezwłocznie po przekazaniu placu budowy, które nastąpiło 1 sierpnia br. Zgodnie z harmonogramem komplet prac objętych kontraktem zostanie zrealizowany w ciągu 24 miesięcy.

Zarządzanie budową w modelach 3D

Budowa biurowca PSE będzie realizowana przy użyciu technologii BIM (ang. Building Information Modeling). Głównym narzędziem komunikacji i wymiany dokumentacji będzie platforma CDE (Common Data Enviroment). Modele 3D będą wykorzystywane do wczesnego wykrywania kolizji, generowania zestawień materiałowych, monitorowania stanu budowy, a także do graficznej prezentacji omawianego zagadnienia. Modele przestrzenne będą stanowiły także uzupełnienie wymaganych raportów oraz procedur.

 

Fakty i liczby w pigułce

Rodzaj projektu: Budowa biurowca PES w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu   
Zakres prac: Buduj 
Zamawiający: PSE S.A.
Wykonawca: Konsorcjum PORR S.A. i FAST Group
Wartość kontraktu: OK. 570 mln zł brutto 
Termin wykonania: 24 miesiące
Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.