Skip to content
Informacja Prasowa

PORR wygrał kontrakt na LOT A

Warszawa, 18.12.2020 r. - PORR S.A. podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule Projektuj i Buduj dla zadania pn. LOT A – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość podpisanego kontraktu to 1 242 mld zł netto.

201218 Signing the contract for LOT A

Od lewej do prawej: Jerzy Dul (dyrektor regionu śląskiego, PKP PLK S.A.), Siegried Weindok (członek zarządu PORR S.A.) ©PORR

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa 23-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej nr 131 należącej do sieci linii AGTC oraz TEN-T. W ramach kontraktu na mocno zurbanizowanym terenie, obejmującym również szkody górnicze, zbudowanych zostanie: 77 kilometrów torów, blisko 200 rozjazdów, 15 peronów i, co szczególnie istotne uwzględniając długość linii, aż 66 obiektów inżynieryjnych. Ponadto zadanie obejmuje wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji, sieci trakcyjnej i zasilania trakcyjnego, energetyki nietrakcyjnej. Dodatkowo w ramach modernizacji śląskiego odcinka tzw. Magistrali Węglowej odnowione zostaną obiekty obsługi pasażerskiej, w tym 15 peronów wraz z systemem informacji pasażerskiej. Warto zaznaczyć, że zbudowany zostanie nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, a przystanek Bytom Północny zostanie przesunięty w bardziej dostępny rejon. 

PORR S.A. był jedną z czterech firm ubiegających się o kontrakt na LOT A. Termin wykonania zakresu podstawowego to 41 miesięcy. Usługi gwarancyjne będą realizowane w okresie 72 miesiący od zakończenia robót. Opcjonalnie kontrakt przewiduje też możliwość zawarcia umów na pogwarancyjne usługi utrzymaniowe przez okres 9 lat (prawo opcji 1, 14 089 739,40 zł) oraz zapewnienia świadczenia dotyczącego zmian w zakresie interfejsów urządzeń SRK (prawo opcji 2, 2 190 170,42 zł). W ramach inwestycji przewidziana jest tez kwota warunkowa o wartości 111 830 000,00 zł.

Obecnie PORR S.A. realizuje dla PKP PLK S.A. dziewięć projektów o łącznej wartości ponad 3 mld złotych. Podpisana umowa potwierdza wysokie kompetencje PORR w prowadzeniu kompleksowych i zaawansowanych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej. W ramach podpisanego kontraktu zrealizowany zostanie szeroki zakres działań obejmujących cały proces inwestycyjny od projektu poprzez wykonawstwo aż po usługi pogwarancyjne, co pozwoli w pełni wykorzystać posiadany potencjał i kompetencje.

„Z satysfakcją podpisujemy dziś tak zaczący kontrakt. To powód do zadowolenia, ale też ważne zobowiązanie. Od dekady systematycznie budujemy w Polsce markę firmy PORR w budownictwie kolejowym, a poprzez wygrywane i realizowane kontrakty staramy się być wiarygodnym partnerem biznesowym dla kluczowego inwestora, którym jest PKP PLK”, powiedział Piotr Kledzik, prezes Zarządu PORR S.A.

Fakty i liczby w pigułce

Rodzaj projektu:Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych na linii kolejowej nr 131, obszar A (Chorzów Batory - Naklo Śląskie)
Zakres prac:Projektuj & Buduj
Zamawiający:PKP PLK S.A.
Wykonawca:PORR S.A. 
Time of execution:41 miesięcy

 

Media

Tu znajdziesz wszelkie materiały dotyczące tej informacji prasowej. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci na nie odpowiemy.