Skip to content

OCEAN Centrum Kompetencji Uniwersytetu Warszawskiego

Fakty i liczby
Wykonawca PORR Polska S.A.
Zleceniodawca Warsaw University
Lokalizacja Warszawa - Polska
Typ projektu Budynki użyteczności publicznej, Data Center
Czas realizacji 04.2015 - 11.2015

Nowoczesne Centrum Kompetencji Uniwersytetu Warszawskiego

Wybudowany na warszawskiej Białołęce „OCEAN”  to  Centrum Kompetencji: Otwarte Centrum Danych i ich Analiz. Inwestycja, polegająca na stworzeniu ośrodka przetwarzania wielkoskalowych danych, ma powierzchnię 7.665 m2 na trzech kondygnacjach.

Projekt zakładał powstanie zamkniętej sześciokątnej struktury, z jej głównym wejściem w zagłębioną szklaną ścianę, która daje budynkowi dodatkowy wyraźny akcent. Cechą architektoniczną wartą wyróżnienia jest elewacja z blachy stalowej z patynowaną okładziną miedzianą.

Technologiczne zaawansowanie” Centrum kompetencyjnego” odzwierciedla projekt fasady, zdominowany przez małe, szklane panele. Wzdłuż długiej strony budynku planowane są tzw. "technologiczne tarasy".
 
W ramach projektu na terenie budynku „Ocean” powstało m.in. zaplecze techniczne i biurowe, laboratorium sprzętowe, budynek portierni z pomieszczeniem przyłącza wodociągowego, budynkiem stacji transformatorowej SN i pomieszczeniem technicznym wraz z wewnętrzną infrastrukturą na działce:  instalacji wodociągowej p. pożarowej ze zbiornikiem p. pożarowym zewnętrznym, instalacji wody bytowej, oświetleniem terenu, kanalizacją teletechniczną i zasilania obiektów na działce, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji opadowej , zjazdem na działkę wraz z wewnętrznym układem miejsc postojowych, placem manewrowym i chodnikami.

 

Sercem Oceanu jest serwerownia z pełną kontrolą dostępu fizycznego i elektronicznego oraz odporna na awarie zasilania, klimatyzacji i łączności internetowej. W serwerowni OCEANU zastosowane zostały rozwiązania ekologiczne pozwalające na zmniejszenie kosztów utrzymania i minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. system free cooling, czyli chłodzenie bez użycia energochłonnych sprężarek.

Zlokalizowane na terenie budynku laboratorium sprzętowe jest  przeznaczone do montażu i wdrażania innowacyjnych, pilotażowych systemów informatycznych. Będą tam testowane nowe rozwiązania, m.in. dla jednostek naukowych, dotyczące np. nowych sposobów zasilania, chłodzenia czy wydajnego połączenia z urządzeniami sieciowymi. Przestrzeń laboratorium posłuży także do specjalistycznych szkoleń teoretycznych i praktycznych dla przyszłych techników, administratorów i naukowców
 

  • Powierzchnia całkowita : 7.665 m2
  • Powierzchnia zabudowana: 3.535 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 6.077 m2
  • Przestrzeń zamknięta: 31 627 m2
  • Wysokość budynku:  14,2 m