Skip to content

Szukaj wyników

Filter Site

453 wyników

Budownictwo kolejowe Region Północno-Zachodni  Region Północno-Zachodni  Budownictwo kolejowe Region Centralno-Wschodni Region Centralno-Wschodni Budownictwo kolejowe Region Południowy Region…

Idź do strony

Budownictwo kubaturowe Region Gdańsk Region Gdańsk Budownictwo kubaturowe Region Warszawa Region Warszawa Budownictwo kubaturowe Region Kraków Region Kraków Budownictwo kubaturowe Region Poznań…

Idź do strony

Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Centralna Region Polska Centralna Budownictwo infrastrukturalne Region Polska Północna Region Polska Północna Budownictwo infrastrukturalne Region Polska…

Idź do strony

104. Biznes

Budujemy przyszłość Naszą misję definiuje hasło: inteligentne budowanie łączy ludzi. Nasza wizja to łączenie wysokich standardów dotyczących jakości, technologii i efektywności na każdym poziomie…

Idź do strony

PORR w Polsce Biura PORR S.A. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu gwarantują naszą obecność na całym polskim rynku. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wysokich kompetencjach i…

Idź do strony

30.12.2020 PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Spółki pod firmą PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.…

Idź do strony

Zespół. Nasza kadra to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Zespół LT PORR tworzy obecnie około 60 profesjonalistów – technologów, geologów, specjalistów, laborantów i pomocników. Regularnie…

Idź do strony

108. Kontakt

laboratorium@porr.pl Wólczyńska 237 01-919 Warszawa

Idź do strony

Prawa osób, których dane dotyczą. Uwagi ogólne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych przedstawił jej informację o tym, czy dane te…

Idź do strony

Search results 101 until 110 of 453